หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ค่าตับ

ค่าตับ ๆๆๆๆ กลับมาสู่ภาวะปกติโดยปราศจากสารเคมีที่จะไปส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ ของร่างกายต่อไป
-SGOT คือเอนไซม์ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่ตับสร้างขึ้น มีค่าปกติอยู่ที่ตัวเลขไม่เกิน 40 mg/dl เอนไซม์ตัวนี้อาจหลั่งสูงกว่าปกติเมื่อตับทำงานผิดปกติอันเกิดจาก เครียดเรื้อรัง พักผ่อนไม่พอจนเกิดอาการอ่อนเพลีย ดื่มสุราจัด โรคโลหิตจางเรื้อรัง ไขมันจับตับ ไขมันและ/หรือน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเรื้อรัง มะเร็งตับ โรคดีซ่าน และการใช้ยาบางชนิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เป็น

-SGPT คือเอนไซม์ที่ประกอบด้วยโปรตีนที่ตับสร้างขึ้น มีค่าปกติอยู่ที่ตัวเลขไม่เกิน 40 mg/dl เอนไซม์ตัวนี้อาจหลั่งสูงกว่าปกติเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นที่ ตับ หัวใจ ไต กล้ามเนื้อลาย ซึ่งทางการแพทย์สามารถใช้ค่า SGPT ติดตามผลทางพยาธิสภาพที่เปลี่ยนแปลงของอวัยวะเหล่านั้นได้
ในกรณีที่วัดค่า SGOT ปกติแต่ค่า SGPT สูงกว่าปกติอาจวินิจฉัยได้ว่าตับปกติ แต่อาจเกิดอาการผิดปกติขึ้นที่หัวใจ ไต หรือกล้ามเนื้อลายได้
เมื่อตับเกิดโรคมีการทำลาย หรือการอักเสบของเนื้อตับ จะทำให้มีการหลั่งเอนไซม์ SGOT, SGPT ออกมาสู่กระแสเลือดมากขึ้น ทำให้ตรวจพบมีระดับสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งระดับเอนไซม์ SGOT, SGPT จะผิดปกติ ให้พบได้ไวมาก
..............................................
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่มันคือความจริงและท้ายที่สุด
.............................................
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก – สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ใช่ไหม Lingling Limwanuspong

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น