หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อยากเคี้ยวน้ำแข็งเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด

อยากเคี้ยวน้ำแข็งเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด
การเคี้ยวน้ำแข็งในฤดูร้อนอาจช่วยลดความร้อนได้ แต่ถ้าคุณกระหายน้ำแข็งบ่อยๆนั่นอาจหมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่มากไปกว่านั้น การเคี้ยวน้ำแข็งเป็นรูปแบบของโรค Pica หรือความกระหายที่จะกินสิ่งที่ไม่ใช่โภชนาการ
Pica พบบ่อยในเด็ก ๆ แต่การเคี้ยวน้ำแข็งเป็นการเสพติดที่ข้ามขอบเขตของอายุ การดื่มด่ำกับสารที่ไม่เกี่ยวกับโภชนาการมักเกี่ยวข้องกับภาวะขาดสารอาหาร

ในกรณีนี้การเคี้ยวน้ำแข็งอาจเป็นอาการของภาวะขาดธาตุเหล็กหรือเป็นโรคโลหิตจาง (1) เกณฑ์ที่จะวัดว่ามีการเสพติดน้ำแข็งหรือไม่คือคุณมักเคี้ยวน้ำแข็งเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่า คนที่ติดน้ำแข็งจะมองหาน้ำแข็งหรืออะไรเย็น ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา(2)
แม้ว่าความอยากน้ำแข็งอาจหมายความว่าคุณขาดธาตุเหล็ก แต่ก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความต้องการและพฤติกรรมทางโภชนาการ ในหลาย ๆ กรณีการเสริมอาหารที่มีธาตุเหล็กอาจช่วยแก้ปัญหาได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากระดับธาตุเหล็กสามารถก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญได้เมื่อมีในปริมาณที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจกระบวนการและตรวจสอบระดับธาตุเหล็กของคุณ
Pagophagia (ภาวะติดน้ำแข็ง)กับการขาดธาตุเหล็ก
เพื่อที่จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเคี้ยวน้ำแข็งและการขาดธาตุเหล็ก การศึกษาหนึ่งได้ประเมินพฤติกรรมของผู้ป่วย 81 คนที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและพบว่า pagophagia เป็นรูปแบบทั่วไปของโรค pica.(3)
ในประชากรกลุ่มนี้ ร้อยละ 16 ของผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ติดน้ำแข็งได้มีการปรับปรุงอาการของตนได้เร็วขึ้นด้วยการเสริมธาตุเหล็กมากกว่าการพยายามฟื้นตัวของระดับฮีโมโกลบิน
..................................................................................
ในขณะที่อาการของ Pica มีมานานนับศตวรรษแต่ดูเหมือนว่าชุมชนเล็ก ๆ ของแพทย์อาจไม่ทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างความอยากอาหารที่ไม่มีสารอาหารและการขาดสารอาหาร(4)
.................................................................................
ในกรณีศึกษาหนึ่งทั้งผู้ป่วยและแพทย์ที่รักษาพวกเขาไม่ทราบความสำคัญของพฤติกรรม pica และการเชื่อมโยงกับการขาดธาตุเหล็ก นักวิจัยได้แนะนำให้แพทย์ตรวจดูการสูญเสียโลหิตเรื้อรังอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรม pica เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงการสูญเสียเลือดและการขาดธาตุเหล็กอย่างช้า ๆ ภาวะโลหิตจางนี้เกิดขึ้นเมื่อระดับเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติและลดปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายของคุณจะส่งไปยังเซลล์ของคุณ
ปราศจากออกซิเจนเสียแล้วร่างกายของคุณก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ อย่างไรก็ตามเมื่อการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างช้าๆร่างกายของคุณอาจปรับตัวได้และคุณอาจไม่เห็นความแตกต่างในสมรรถนะหรือการทำงานจนกว่าระดับของเม็ดเลือดแดงจะกลายเป็นต่ำจนเข้าขีดอันตรายหรือกล่าวได้ว่าคุณอาจกลายเป็นโลหิตจางในทางปฏิบัติ
คุณอาจจะทราบดีแล้วว่าน้ำแข็งสามารถทำลายฟันและขากรรไกรได้ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เกือบไม่เป็นอันตรายแต่ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายทางทันตกรรมและการขาดการรักษาโรคโลหิตจางที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจ
ผู้ป่วยบางรายถึงกับหาซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งไว้ที่บ้านและที่ทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการ (5)
การเคี้ยวน้ำแข็งอาจทำให้ฟันของคุณเสียหาย เหงือกเกิดความเสียหาย สารเคลือบฟันหรือครอบฟันเสียหาย (6) คุณอาจต้องทนทุกข์ทรมานจากกล้ามเนื้อขากรรไกรค้างหรือทำให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อ
!! ความเชื่อมโยงระหว่างน้ำแข็งและโรคโลหิตจางคืออะไร!!
มีหลายทฤษฎีที่บอกว่าทำไมคุณอาจต้องการเคี้ยวน้ำแข็งเมื่อคุณมีภาวะขาดธาตุเหล็ก บางส่วนของอาการทางระบบทางเดินอาหารของการขาดธาตุเหล็กคือเจ็บลิ้น ปากแห้ง ความรู้สึกของรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไป(7) ความยากลำบากในการกลืนและแผลในปาก(8)
อาการเหล่านี้อาจบรรเทาได้โดยการเคี้ยวหรือดูดน้ำแข็งที่อาจช่วยลดอาการบวมและลดอาการไม่สบายได้ แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเพิ่มเติมได้พบว่าการเคี้ยวน้ำแข็งเมื่อคุณขาดธาตุเหล็กจะเปลี่ยนแปลงการประมวลผลทางระบบประสาทในส่วนที่ช่วยเพิ่มการทำงานของการรับรู้ ความเข้าใจ(9)
!!การเคี้ยวน้ำแข็งเพิ่มการทำหน้าที่ในส่วนของการรับรู้ ความเข้าใจหรือไม่
อาการอื่น ๆ ของภาวะขาดธาตุเหล็กและภาวะโลหิตจางคือความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียที่ส่งผลต่อทักษะและความสามารถด้านการคิด (10) นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าการเคี้ยวน้ำแข็งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบหลอดเลือดของสมองซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการให้ออกซิเจนได้มากขึ้น การไหลเวียนโลหิตและออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นนี้อาจส่งผลทำให้การเตรียมพร้อมและการประมวลผลเร็วขึ้น (11)
ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่าการเคี้ยวน้ำแข็งในผู้ป่วยที่บกพร่องธาตุเหล็กได้ปรับปรุงความเร็วในการประมวลผลของพวกเขาในขณะที่ไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมที่มีสุขภาพดี
พวกเขาเปรียบเทียบผลการทดสอบในผู้ที่มีภาวะขาดธาตุเหล็กโดยให้ดื่มน้ำและให้เคี้ยวน้ำแข็งโดยตรงก่อนการทดสอบ (12) นักวิจัยค้นพบว่าการเพิ่มขึ้นของการไหลเวียนโลหิตในสมองอาจสะท้อนถึงการตอบโต้ (13) (14)
...โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมีผลต่อสุขภาพของคุณอย่างไร
มีหลายวิธีที่คุณอาจพบได้ว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีโรคโลหิตจางก็ได้ มันอาจเป็นผลมาจากการสูญเสียเลือดเรื้อรังเช่นจากในระบบทางเดินอาหาร ประจำเดือนที่หนักหน่วง เป็นแผลในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน (15) หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนการผ่าตัดบางอย่างซึ่งลดปริมาณธาตุเหล็กที่ร่างกายของคุณดูดซึมได้เช่นกระบวนการบายพาสกระเพาะอาหาร
สภาวะนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในระยะยาวจากทั้งปัญหาตั้งต้นที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางและจากโรคโลหิตจางเอง ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือการค้นหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการสูญเสียเลือด การสูญเสียปริมาณออกซิเจนไปยังเซลล์ของคุณอาจก่อให้เกิดความเมื่อยล้าเรื้อรัง หายใจถี่ เวียนศีรษะและหัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
ภาวะแทรกซ้อนจากการขาดธาตุเหล็กในระยะยาวและโรคโลหิตจางเรื้อรังอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวความจากระยะเวลาอันยาวนานที่หัวใจของคุณต้องทำงานเร็วขึ้นเพื่อให้เลือดไหลเข้าสู่เซลล์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการออกซิเจนของเซลล์ (17)
เด็ก ๆ มีความเสี่ยงจากภาวะโลหิตจางที่ขาดธาตุเหล็ก ขณะตั้งครรภ์คุณอาจคลอดบุตรเร็วเกินไปหรือมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย นี่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เป็นลบสำหรับเด็ก เด็กที่เป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังอาจพบว่ามีการเจริญเติบโตที่ช้า ด้อยการพัฒนาและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (18)
คุณต้องการ..การตรวจเลือด
ก่อนที่จะทำอะไรด้วยตัวของคุณเอง สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้คือธาตุเหล็กในร่างกายของคุณ การมีธาตุเหล็กมากเกินไปในร่างกายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้มากกว่าการมีน้อยเกินไป เช่นเดียวกันกับสารอาหารอื่นๆ ที่จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีที่สุดเมือ..สมดุล
มีสามพื้นฐานสำหรับการเป็นโรคโลหิตจางคือ
-การสูญเสียเลือด
-การผลิตเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ
-การทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง(18) ในแต่ละกรณีเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะวิเคราะห์ว่าเป็นโรคโลหิตจางเท่านั้น แต่ยังต้องหาเหตุผลที่ทำให้คุณต้องประสบปัญหาการสูญเสียเลือด ในบางกรณีการเสริมธาตุเหล็กอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง
การตรวจหาการขาดธาตุเหล็กและการมีมากจนเกินไปสามารถทำได้ด้วยการทดสอบเลือดอย่างง่ายซึ่งเรียกว่า serum ferritin test ซึ่งจะวัดโมเลกุลของเลือดที่มีธาตุเหล็กประกอบอยู่ หากระดับเฟอร์ริดีนอยู่ในระดับต่ำ ระดับธาตุเหล็กก็ต่ำ ช่วงที่มีสุขภาพดีสำหรับ ferritin อยู่ระหว่าง 20 ถึง 80 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng / ml) ห้องปฏิบัติการบางแห่งมีระดับที่ยอมรับได้สูงสุดถึง 300 ng / ml, (20) แต่ผมเชื่อว่าสูงเกินไป
การทดสอบอื่น ๆ ที่อาจมีความสำคัญในการวินิจฉัยการขาดธาตุเหล็กของคุณได้แก่ การตรวจนับเม็ดเลือดโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นขนาด จำนวนและปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดของคุณ ร่วมกับระดับเฟอริดีน แพทย์ของคุณยังอาจมีคำสั่งการทดสอบอื่น ๆ หากมีการโจมตีภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดแดงของคุณหรือข้อบกพร่องในส่วนของเอนไซม์ ฮีโมโกลบินหรือการแข็งตัวซึ่งเป็นที่น่าสงสัย
!!เพิ่มธาตุเหล็กของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
ขึ้นอยู่กับระดับธาตุเหล็กของคุณ....คุณอาจสามารถบรรเทาการขาดธาตุเหล็กได้โดยการปรับปรุงนิสัยการกินของคุณ มีธาตุเหล็กอยู่ 2 ชนิดที่คุณพบในอาหารได้แก่ ฮีมและไม่ใช่ฮีม ธาตเหล็กฮีมมีในเนื้อสัตว์และอาหารทะเล (21)
อาหารจากพืชเช่นผลไม้ ผักและถั่วมีธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ฮีม แม้ว่าแหล่งที่มาเหล่านี้อาจไม่สามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับธาตุเหล็กฮีมก็ตาม แต่มันก็เป็นส่วนสำคัญของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ว่าคุณจะรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กฮีมหรือที่ไม่ใช่ฮีม.....คุณต้องการวิตามินซีที่สูงเพื่อเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กของคุณ
มะเขือเทศ พริกสีเหลืองและสีแดง ผลไม้ตระกูลส้ม ผักคะน้า บลอคโคลี่และดอกกะหล่ำเป็นรายการของอาหารที่สูงในวิตามินซี(22) ส่วนอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงรวมถึง: (23)
ตับ
เนื้อวัว
เเฮม
เนื้อแกะ
ไก่งวง
ไก่
เนื้อลูกวัว
เนื้อหมู
กุ้ง
หอยกาบ
หอยสแกลลอบ
หอยนางรม
ปลาทูน่า
ผักขม
มันฝรั่งหวาน
เมล็ดถั่ว
บร็อคโคลี
ถั่วสตริง
Beet Greens
ผักคะน้า
แตงโม
อินทผลัม
มะเดื่อ
ลูกเกต
พรุน
มะเขือเทศ
ถั่วแห้ง
กากน้ำตาล
ผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ
หากคุณต้องการมากกว่าอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อเพิ่มระดับธาตุเหล็กของคุณให้อยู่ในระดับปกติหลังจากที่คุณรู้ว่าเหตุใดระดับของคุณจึงต่ำ ให้พิจารณาการเสริมโดยใช้ ferrous bisglycinate แทน ferrous sulfate
นักวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นธาตุเหล็กมีความสามารถในการละลายและการดูดซึมที่แตกต่างกัน (25) ปัจจัยสำคัญได้แก่ ประเภทของการเตรียมและรูปแบบของธาตุเหล็กในอาหารเสริม
ในการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้การใช้ประโยชน์จากน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุพบว่ามีความคล้ายคลึงกับสูตรธาตุเหล็กสังเคราะห์ (26) แต่การเสริมด้วย ferrous bisglycinate มีประโยชน์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะไม่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขระดับธาตุเหล็กก็อยู่ในระดับต่ำและเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่า (27),(28),(29)
!! วิตามินดีส่งผลต่อสถานะเหล็กของคุณอย่างไร
วิตามินดีอาจมีผลต่อการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เรียกว่า erythropoiesis ...ในการศึกษาหนึ่ง..ที่ประเมินเลือดจากผู้เข้าร่วมกว่า 550 ราย นักวิจัยสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการขาดวิตามินดีและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคโลหิตจางได้(30)
ไม่น่าแปลกใจเพราะวิตามินดีมีบทบาทสำคัญในหลายหน้าที่ของร่างกายรวมถึงสุขภาพทางเดินอาหาร ภาวะซึมเศร้า สุขภาพสมอง การทำงานของระบบเผาผลาญและมะเร็ง การปรับระดับวิตามินดีเป็นวิธีการง่ายๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสุขภาพโดยรวมและราคาไม่แพง
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วไปมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีและในบางรายถึงกับขาดวิตามินดี...แสงแดดเป็นวิธีที่เหมาะในการปรับระดับวิตามินดีที่ดีที่สุด แต่วิธีเดียวที่จะทราบว่าคุณมีระดับวิตามินดีเพียงพอหรือไม่คือการตรวจวัด มีความแตกต่างกันระหว่างระดับวิตามินดีเพื่อการป้องกันโรคและเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคุณ ถ้าท่านต้องการทราบรายละเอียดในเรื่องนี้..ก็คงจะต้องเขียนบทความให้อ่านกันต่อไป
ด้วยรักและห่วงใยจากใจจริง
สวัสดี
1, 2 Journal of Clinical and Diagnostic Research, January 2014; 8(1): 195-196
3 The Japanese Journal of Clinical Hematology, April 2014; 55(4): 436-439
4 Journal of Medical Case Reports, March 2010; 4: 86
5 EatingWell, Medical Mystery: Why some Chew Ice
6 Dental Plans, Why Chewing Ice is Bad For You
7 Iron Deficiency, Other Signs and Symptoms of Iron Deficiency
8, 15 NHS Choices, Iron Deficiency Anemia
9, 11 Medical Hypotheses, October 2014; 83(4): 473-476
10 American Society for Clinical Nutrition, 2007; 85(3): 778-787
12, 13, 14 Washington Post, November 2014, Chomping on ice might provide a mental boost for those with disorder, study finds
16 University of Rochester Medical center, Iron Deficiency after Gastric Bypass Surgery
17, 18 MayoClinic, Iron Deficiency Anemia: Complications
19 WebMD Understanding Anemia, Diagnosis and Treatment
20 MedlinePlus, Ferritin Blood Test
21, 23 American Red Cross, Iron - Rich Food
22 Dr. Axe, Top 10 Vitamin C Foods
24 Clinical Correlations, March 2015, Iron Deficiency Anemia: A Guide to Oral Iron Supplements
25 Scientia Pharmaceutica, Oct-Dec 2013; 81(4): 1123-1139
26 European Journal of Nutrition, December 2015; 54(8): 1345-1352
27 The American Journal of Clinical Nutrition, June 2000; 71(6): 1563
28 Archives of LatinoAmerican Nutrition, March 2001; 511) 42-7
29 Nutrition Journal, Jul 2014; 13: 71
30 Annals of Hematology, May 2010; 89(5): 447-452

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น